TICKETS

Ilhan Sesen Sunay Akin

  Sun, Jan 13
09:00 PM

  155 Fell St
San Francisco, California,United States 94102

VIEW MAP

ARTISTS

DESCRIPTION

?lhan ?e?en ve Sunay Ak?n, A?k ?ark?lar? ve Öyküler etkinli?i ile 13 Ocak 2019`da Rickshaw Stop San Franciscoda. ?lhan ?e?en ve Sunay Ak?n sizlere, a?kla dolu bir geceye tan?kl?k etmeye haz?rlan?yor. ?air, yazar, tiyatrocu, ara?t?rmac? ve ayr?nt? ustas? Sunay Ak?n, kendine has, ?a??rt?c? üslubuyla anlataca?? etkileyici sevda öyküleri ve seslendirece?i a?k ?iirleriyle sahnede olacak. Ak?c? diliyle seyirciyi içine çeken, k?sac?k bir performansa bile binlerce kitab?n ?????n? s??d?ran Sunay Ak?n’a sahnede, a?k ?ark?lar?n?n en sevilen yorumcular?ndan ?lhan ?e?en e?lik edecek. O gece Sunay Ak?n ve ?lhan ?e?en sahnede a?ka kelimelerden ve notalardan